web 2.0

Tuesday, December 8, 2009

Dan namanya Allah yang Perkasa

 Ayat No. 12

"Unto us a Child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulders. And His name shall be called Wonderful Counselor, Almighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace."  Isaiah 9:6

"Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Yesaya 9:6

Diartikan oleh "orang dengan kepercayaan luar biasa": Nubuatan ini adalah untuk Yesus dan dia adalah Allah yang perkasa.

Studi No. 12

1. Pembukaan kalimat berbunyi; "Child is born". Ayat ini berbicara tentang seseorang yang telah lahir.

2. Kalimat kedua berbunyi; "His name shall be". Tak seorangpun yang memanggil Yesus dengan salah satu dari keempat nama-nama ini.

3. Dalam PL, berdasarkan Naskah Masoret ;

פלא יועץ אל גבור אביעד שר-שלום

Pele-joez-el-gibbor-Abi-ad-sar-shalom;

Wonderful in counsel is God the Mighty, the everlasting Father, the Ruler of peace. 

Itu bukan nama-nama Yesus tetapi atribut gelar dari Almighty God (Allah yang Maha Kuasa).

Studi Bagian Pendukung:

Tak mungkin Tuhan Yang Maha-kuasa, lambang Kejujuran, Kebenaran dan Kesalehan, secara tak adil akan memarahi muridnya yang rajin, dan mengatakan kepada mereka; “Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. (Markus 10:18)! Juga tak mungkin, Dia menjadi seorang Hakim Hari Pembalasan!
KEBENARANnya ialah; apa yang diajarkan Yesus adalah KEBENARAN.


------------------
diterjemahkan secara bebas dari mostmerciful.com

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment